สน.พระราชวัง

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 

 

 

 

                                                                                       

พ.ต.อ.เสนิต สำราญสำรวจกิจ                                                       พ.ต.อ.ชัยณรงค์ รัตนผล

รอง ผบก.น.6 (นบ.6-6)                                                           พนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ

รรท.ผกก.สน.พระราชวัง                                                           หัวหน้าพนักงานสอบสวน สน.พระราชวัง

   081-6470396

 


  พ.ต.ท.กิตติ แสงศิริวุฒิ

รอง ผกก.ป.สน.พระราชวัง

 

สน.พระราชวังชนะการประกวด บชน.2558

          

 

 

พื้นที่รับผิดชอบของ สน.พระราชวัง

 


 

 

 

 

 


พล.ต.ต.ทรงพล วัธนะชัย ผบก.น.6-พ.ต.อ.เสนิต สำราญสำรวจกิจ รอง ผบก.น.6 รรท.ผกก.สน.พระราชวัง ร่วมเปิดโครงการ ข้าวแกง 10 บาท บริเวณ หน้า บกน.6 ได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างหนาแน่น

 

                                                                                             

 

                                                   

      สายตรวจชุด 2 ร่วม ประชาสัมพันธ์ 9 ข้อปฏิบัติและ 9 ข้อเตือนภัย  รายละเอียด..คลิ๊กดูรายละเอียด

 

 

พิธีไหว้ศาลปู่ดำหลังสถานีและถวายพวงมาลา อนุสาวรีย์รัชกาลที่ 4 เนื่องในวันตำรวจ(คลิ๊กดูรายละเอียด)

 

 

 

 

ดูรายละเอียดคลิ๊ก............

 


       

 

 

 

 พิธีรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จากศูนย์การค้า เมก้า พลาซ่า วังบูรพา

ดูรายละเอียดเพิ่ม คลิ๊ก....

 

 

พ.ต.อ.เสนิต สำราญสำรวจกิจ รอง ผบก.น6 (นครบาล6-6) รรท.ผกก.สน.พระราชวัง ประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดโครงการ สายตรวจจักรยานพระราชวัง สู่ ประชาคมอาเซียน ณ ห้องประชุม ศปก.สน.พระราชวัง

 

โครงการสายตรวจจักรยานพระราชวังสู่ประชาคมอาเซียน (ทดลองปฏิบัติ เปิดโครงการ 11 พ.ย.2558) ดูรายละเอียด..คลิ๊ก..read more...click  

พ.ต.อ.ดร.เสนิต สำราญสำรวจกิจ รอง ผบก.น.6 รรท.ผกก.สน.พระราชวัง รับมอบป้ายสำหรับตั้งจุดตรว จค้น ว.43 จำนวน 3 ป้าย จากสมาคมศรีคุรุสิงห์สภา..(คลิ๊กดูรายละเอียด)


โครงการอบรมผู้ขับขี่รถสามล้อรับจ้างในเขตพื้นที่ในการให้เป็นเจ้าบ้านที่ดี คอยช่วยเหลือดูแลนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยความเป็นมิตร  

 

 

พ.ต.อ.เสนิต สำราญสำรวจกิจ รรท.ผกก.สน.พระราชวัง พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ สน.พระราชวังและเจ้าหน้าที่เขตพระนคร ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพประจำปี 2558 ณ สวนสะพานพระปกเกล้า..... ( คลิ๊กดูรายละเอียดภาพ) 

 

พ.ต.อ.เสนิต สำราญสำรวจกิจ รอง ผบก.น.6 เป็นประธานในการถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และเป็นประธานในพิธีทิ้งกระจาด เนื่องในเทศกาลกินเจ วัดทิพย์วารีวรวิหาร

 

ข้าราชการตำรวจ สน.พระราชวัง ได้ร่วมกันวางพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยะมหาราช ณ.วัดราชบพิธสถิตย์มหาสีมาราม (วัดประจำพระองค์)

 

 

 

 

 

โครงการ สถานีประชาชน ท่าเตียน ” 

 

หลักและเหตุผลโครงการ

                                เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ถือได้ว่าประเทศชาติกำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ได้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในหลายๆด้าน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และด้านอื่นๆได้ส่งผลให้เกิดการพัฒนาสังคมในด้านต่างๆแต่ในขณะเดียวกันก็ส่งผลให้รูปแบบของอาชญากรรมเปลี่ยนแปลงไปและมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ลำพังแต่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นไม่อาจทำให้การควบคุมอาชญากรรมสำเร็จลุล่วงลงได้ อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งในอดีตที่ผ่านมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้พยายามแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและปัญหาอื่นๆโดยใช้วิธีทำให้เกิดความสงบเรียบร้อยใน ชุมชน สังคมนั้น จะพบ

ว่าปัจจัยของความสำเร็จที่สำคัญ คือการที่ประชาชนให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลต่างๆแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจหากเราย้อนกลับไปดูคดีอาชญากรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นและตำรวจสามารถจับตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษได้นั้น ก็เพราะได้ประชาชนเป็นผู้ให้ข้อมูลหรือแม้แต่ในการป้องกันไม่ให้เกิดคดีอาชญากรรม ก็มีประชาชนเป็นผู้มีส่วนร่วมด้วยแทบทั้งสิ้น ซึ่งตรงจุดนี้เองทางตำรวจได้ตระหนักถึงความสำคัญจึงได้พยายามที่หารูปแบบต่างๆ มาเพื่อดึงเอาประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุด ทั้งนี้เป็นผลที่เกิดจากความไม่พร้อมของ กำลังพล งบประมาณ รวมทั้งด้านเทคโนโลยีต่างๆ ทำให้ต้องเพิ่มความต้องการของการมีส่วนร่วมของประชาชนมากยิ่งขึ้น และเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งตรงกับนโยบายของรัฐบาลในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย ที่ระบบราชการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอันส่งผลให้การทำงานของตำรวจเป็นระบบเปิดมากยิ่งขึ้น ที่ได้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลืองานตำรวจได้อีกทางหนึ่งรวมทั้งการจะต่อสู้เอาชนะยาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม และผู้มีอิทธิพล ได้นั้นจะต้องดำเนินการจัดตั้งองค์กรเครือข่ายในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมต่างๆจากระดับชาติถึงท้องถิ่นในชุมชนด้วย

สถานีตำรวจนครบาลพระราชวัง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าวมาโดยตลอด

จึงได้กำหนดโครงการ “ สถานีชุมชนท่าเตียน ” ขึ้นเพื่อให้ชุมชนท่าเตียนได้ช่วยเหลือตนเองในการตรวจดูแลความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน ให้มีความสงบสุขและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งปลอดยาเสพติดและให้มีความสามัคคีปรองดองกันในชุมชน ไกล่เกลี่ยความขัดแย้ง ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ยังช่วยในการสอดส่องดูแลเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ  ซึ่งถือเป็นการนำร่องในป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดให้โทษอีกทางหนึ่งด้วย

วัตถุประสงค์โครงการ 

  1.  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการการกระทำผิดของอาชญากรในรูปแบบต่างๆ

2.     เพื่อแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมด้วยตนเอง

3. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนหรือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและผู้มีอิทธิพล ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

             4.      เป็นการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะในการช่วยเหลือซึ่งกันในชุมชน

            5. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมและผู้มีอิทธิพลในเขตพื้นที่ สถานีตำรวจนครบาลพระราชวังอย่างยั้งยืน

              6.     เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับข่าวสารข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำ

เป้าหมายโครงการ 

                     ประชาชนในชุมชนท่าเตียนและอาสาสมัครตำรวจชุมชน

ระยะเวลาจัดทำโครงการ 

                    1  กรกฎาคม  2558   เป็นต้นไป               

งบประมาณโครงการ 
  1. สถานีตำรวจนครบาลพระราชวัง
  2. สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
  3. ชุมชนท่าเตียน
  4. ทำให้ประชาชนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง ได้รับความรู้ความเข้าใจในภารกิจหน้าที่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ของตำรวจและให้ความร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรมด้วยตนเอง

  1. ทำให้ประชาชนในชุมชน  ได้รู้จักวิธีแจ้งข่าวให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้อย่างถูกต้อง

และแม่นยำ

  1. ทำให้ประชาชนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงมีทัศนคติที่ดีในการร่วมมือกับเจ้าหน้าที่

ตำรวจและแจ้งเบาะแสเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดในเขตพื้นที่รับผิดชอบได้ถูกต้อง

  1. เพื่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ  อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอาชญากรรม , ยา

เสพติด และผู้มีอิทธิพล ในพื้นที่รับผิดชอบ

  1. ทำให้ประชาชนมีการเฝ้าระวัง คุ้มครอง ป้องกัน และพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชนใน

พื้นที่ของตนเอง

ผู้เสนอโครงการ 

                                พันตำรวจโท

                                                           ( กิตติ      แสงศิริวุฒิ )

         รอง ผกก.ป.สน.พระราชวัง

ผู้อนุมัติโครงการ 

                                พันตำรวจเอก

                                                           ( อลงกรณ์    สดคมขำ )

                ผกก. สน.พระราชวัง

 

 

 

การแข่งฟุตบอลเพื่อกระชับความสัมพันธ์ ระหว่างทีม สน.พระราชวัง และ ทีม สน.จักวรรดิ์ เนื่องในวันตำรวจ 13 ต.ค.58 โดยมี รรท.ผกก.สน.พระราชวัง ร่วมให้กำลังใจในการแข่งขัน

 

ราชวัง 2 ตรวจเยี่ยมวัดซิกข์ ย่านพาหุรัด 


โครงการบริษัทสีขาว..........คลิ๊กดูรายละเอีดด....


โครงการอบรมและให้ความรู้ในการป้องกันอาชญากรรมแก่นักเรียน...(คลิ๊กดูรายละเอียด)


โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบัน คลิ๊กดูรายละเอียด..........


โครงการอบรมวินมอเตอร์ไซด์ป้องกันอาชญากรรม คลิ๊กดูรายละเอียด.......


โครงการครูแดร์ ฝ่ายตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สน.พระราชวัง คลิ๊กดูรายละเอียด....


โครงการศูนย์การเรียนรู้ คลิ๊กดูรายละเอียด...

 

โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันอาชญากรรมแก่ผู้ประกอปการในพื้นที่ คลิ๊กดูรายละเอียด....


ตรวจสัมพันธ์โรงเรียนวัดพระเชตุพนฯ คลิ๊กดูรายละเอียด....


โครงการให้ความรู้เรื่องยาเสพติดในโรงเรียนวัดพระเชตุพนฯ คลิ๊กดูรายละเอียด......


โครงการต่อต้านยาเสพติดตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง คลิ๊กดูรายละเอียด....


โครงการให้ความรู้เรื่องยาเสพติดในโรงเรียน วัดราชบูรณะ คลิ๊กดูรายละเอียด...

 

 

 

 

 


                                                               


 

<<<<<<ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน>>>>>


                                                                                                                (คลิ๊ก)...................

 

                                                                                                             (คลิ๊ก).................

 

หมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อผู้บังคับบัญชา ผกก.-รอง สว. สน.พระราชวัง

                                                                                                            (คลิ๊ก)......................

 

* สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
* กองบัญชาการตำรวจนครบาล
* กองบังคับการตำรวจนครบาล 6กองการสอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ฝ่ายอำนวยการ 1
      กองบัญชาการตำรวจนครบาล
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครบาล
โรงพิมพ์ตำรวจ

                     

 


 


   

 

 

 

           

   

 

  

  

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

ระบบงานตำรวจ :: 

                                                                                                                        

ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงาน(ตร.)
พื้นที่รับผิดชอบ
ตรวจสอบรถหาย
บุคคลหายพลัดหลง
บุคคลอันตราย-เฝ้าระวัง
บุคคลตามหมายจับ

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมเบอร์โทรศัพท์แต่ละ สถานีตำรวจ

 

 

ด่วน!!!เปิด รับสมัคร อาสาสมัครตำรวจบ้านสน.พระราชวัง รุ่นที่ 6 ช่วยราชการงานป้องกันปราบปราบ ติดต่อ ด.ต.สมชาย ลาภสาร งาน ตชส.สน.พระราชวัง โทร.089-7791129 เวลาราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                       

Google
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 
Online:  1
Visits:  249,561
Today:  9
PageView/Month:  30
Last Update:  16/1/2559
                                                                                                                                                                                                                                                                                  

    

 

 

   


 
Online:  1
Visits:  249,561
Today:  9
PageView/Month:  30